Centrum

Het centrum is een kleine plaats, waar je terecht kunt met vragen en problemen waar je alleen geen weg mee weet.
Al heel vroeg in mijn praktijk ben ik begonnen het lichaam een plaats te geven in de behandelwijze van deze vragen.
Het is een therapie geworden waar denken, voelen, en zingeving met elkaar een verbinding maken.

Integrale

Die verbinding noem ik integratie. Het beleven en de geschiedenis van het beleven drukken zich uit in het lichaam en komen daar tot expressie.
Om hier meer van te begrijpen ben ik een zoektocht begonnen in de filosofie en de psychoanalyse.
Dit, om er achter te komen welke opvattingen het therapeutisch handelen eigenlijk dragen.

Therapie

De therapie bestaat uit gesprekken en massage. De gesprekken zijn analytisch van aard, de massages zijn diepte interventies in het lichaam. Beide proberen de kern van het probleem te raken. Het lichaam opent zich als het ware, om verborgen gevoelens toe te laten. De tot dan toe gevoelde beleving krijgt een andere betekenis.

Profiel

Ik heb een opleiding gevolgd in de fysiotherapie. Mijn leven lang heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag wat is de plaats van de ziel. In oosterse en westerse wijsbegeerte, de Tao en de gnostiek heb ik antwoorden gezocht.
Studie van de psychoanalyse, ontwikkelingspsychologie en neurofysiologie heeft mij veel kennis opgeleverd, maar geen antwoorden.
De zoektocht van de afgelopen jaren, ook in de studie filosofie, heeft mij geleerd dat het antwoord niet komt, maar dat de vraag zich verdiept.
Iedere keer als ik mijn handen op een lichaam leg, weet ik niet wat er zal gebeuren. Ik voel des temeer naar wat het lichaam mij te vertellen heeft. Dat heb ik vooral geleerd, luisteren.
Het lichaam weet van het leven, is gevormd door de ervaringen, en heeft de gestalte aangenomen van de ziel. We kunnen spreken van het bezielde lichaam. Zo ordenen we ons leven of raakt het in een verwarring. Dit is wat ik heb leren verstaan.
Een therapeutisch proces is een dialoog met als doel een betere balans te verkrijgen in het lichaam en in de beleving.
Lichaam en geest samen zijn de gestalte van de ziel. Als die in balans is kan het leven stromen. Die stroom wordt gevoeld als een gevoel van vervuld zijn.

Contact

Naam: Ida A.S. Leonhard
Adres: De Lairessestraat 6-1-R
Postcode: 1071 NZ Amsterdam
Telefoon: 020 6736330
Email: info@centrumintegraletherapie.nl
Lid van het KNGF: lidnummer 27467

Individuele therapie/coaching sessie € 145
Relatie therapie/coaching sessie: € 160

Er is geen mogelijkheid dit te declareren bij de zorgverzekeraar.
Zijn de kosten te hoog, dan is overleg mogelijk
.

Behandelingen

Stemmingsstoornissen

Dat kan een gevoel van melancholie zijn, een onbestemd gevoel waarin je niet zo goed weet en begrijpt waar het leven nu eigenlijk voor is. Waar dient het allemaal eigenlijk toe, wat is de zin van dit alles? Vermoeidheid kan je zomaar overvallen, en een gevoel van lethargie laat zich niet wegredeneren. Je hoofd maakt overuren.

Psychosomatische stoornissen

Onverklaarbare pijnen in allerlei gebieden van het lichaam, je spieren en/of organen. Pijn in je borst bij het ademen. Pijn in je schouders en armen, zodat je niet lang iets kan vasthouden of tillen. Pijn in de spieren van je rug en lendenen. Hoofdpijnen en slaapproblemen. Van al deze pijnen weet je eigenlijk wel dat ze te maken hebben met opgekropte spanningen in je lijf, maar hoe kom je er af.

Lichte persoonlijkheidsstoornissen

Het perfecte willen, altijd en overal. Het juiste willen doen en precies weten wat anderen niet doen. Altijd oordelen en je schuldig voelen dat jezelf faalt ten opzichte van je eigen beelden. Alleen maar kunnen denken in absolute grootheden; iets is helemaal zo, of helemaal anders. Geen compromissen kunnen sluiten of een middenweg weten. Soms heb je een gevoel dat je niet in je eigen lichaam bent en er een beetje, of heel ver naast staat. Alsof jouw verhaal het verhaal is van iemand anders.

Relatie problemen

Je wilt zo graag bij elkaar blijven, je was ooit zo verliefd. Waar is dat gebleven, hoe kunnen we zover van elkaar vandaan gekomen zijn. Je wilt onderzoeken waar dat begonnen is, wat er veranderd is zonder dat je het wist of zag. Hoe kon ik zomaar verliefd worden op een ander? Hoe dit te herstellen en leren wat een relatie is. Hoe een liefdesgevoel blijvend voeding nodig heeft.

Centrum

Het centrum is een kleine plaats, waar je terecht kunt met vragen en problemen waar je alleen geen weg mee weet.
Al heel vroeg in mijn praktijk ben ik begonnen het lichaam een plaats te geven in de behandelwijze van deze vragen.
Het is een therapie geworden waar denken, voelen, en zingeving met elkaar een verbinding maken.

Integrale

Die verbinding noem ik integratie. Het beleven en de geschiedenis van het beleven drukken zich uit in het lichaam en komen daar tot expressie.
Om hier meer van te begrijpen ben ik een zoektocht begonnen in de filosofie en de psychoanalyse.
Dit, om er achter te komen welke opvattingen het therapeutisch handelen eigenlijk dragen.

Therapie

De therapie bestaat uit gesprekken en massage. De gesprekken zijn analytisch van aard, de massages zijn diepte interventies in het lichaam. Beide proberen de kern van het probleem te raken. Het lichaam opent zich als het ware, om verborgen gevoelens toe te laten. De tot dan toe gevoelde beleving krijgt een andere betekenis.